Medal dla Filipino Community Sports Association

Medal dla Filipino Community Sports Association